កក់

បន្ទប់

ទីតាំងសណ្ឋាគារ

១.៤ គីឡូម៉ែត្រពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។

ចម្ងាយប្រហែល ១០ គីឡូម៉ែត្រពីកណ្តាលទីក្រុងដូចជាព្រះបរមរាជវាំង សារមន្ទីរ។ ល។

អាសយដ្ឋានសណ្ឋាគារ៖

ផ្លូវ f៧១​ ១១៣K ភ្នំពេញ – កម្ពុជា។

លេខទូរស័ព្

(+៨៥៥) ៩៧ ៩៦៥ ០៨៨៨ ។

ទាក់ទងមកកាន់៖

កម្មវិធីផ្ញើសារហ្វេសប៊ុក៖ សណ្ឋាគារអេបផល ៣ ។

តើមានអ្វីជាកម្មវិធី៖ (+៨៥៥) ៩៧ ៩៦៥ ០៨៨៨ ។

Linkedin:  www.linkedin.com/apple-hotel-three

អ៊ីមែល

info@applehotelthree.com

ចាប់ផ្តើម

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

Name *
Email Address *
Phone *
Subject *
Your Message *

សណ្ឋាគារអេបផល ៣

ទំនាក់ទំនងយើងឥឡូវនេះ

097 965 0888

ភ្ជាប់ជាមួយយើង

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក:  @applehotelthree

គេហទំព័រ លីអ៊ីង:  www.linkedin.com/company/apple-hotel-three

ទំនាក់ទំនងយើង

ហ្វេសប៊ុកផ្ញើសារ:  Apple Hotel Three

What’s App:  (+855) 097 965 0888

reservation@applehotelthree.com

ទីតាំង

F៧១ ផ្លូវ ១១៣K ភ្នំពេញកម្ពុជា